การประยุกต์ใช้การตรวจสอบรับรองแบบไม่ทำลาย

การทดสอบแบบไม่ทำลายหรือตรวจสอบรับรองครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อุตสาหกรรมทั่วไปบางประเภท ได้แก่ พลังงาน พลังงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ เป็นต้น บริษัทตรวจสอบรับรองส่วนใหญ่เสนอการทดสอบหลักอย่างน้อย 3 ประเภท การตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก การทดสอบการแทรกซึมของสีย้อม และการตรวจสอบด้วยสายตา แม้ว่าส่วนใหญ่ยังมีรูปแบบขั้นสูงบางอย่าง เช่น การทดสอบอัลตราโซนิก การทดสอบกระแสไหลวน การทดสอบภาพรังสี และการทดสอบการปล่อยเสียง

นอกจากเทคนิคการตรวจสอบรับรองแล้ว

อุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญกับการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น จึงมีคุณสมบัติเฉพาะของการใช้งานที่เลือกได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบอุปกรณ์บางประเภทอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเชี่ยวชาญในการตรวจสอบท่อส่งน้ำมัน และเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับความเข้มงวดในการตรวจสอบที่ดำเนินการ มีคุณสมบัติที่คล้ายกันสำหรับถังเก็บในรูปแบบของเช่นเดียวกับการใช้งานกับวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ท่อส่ง ถังเก็บ ภาชนะรับแรงดัน และท่อหม้อน้ำ

การทดสอบแบบไม่ทำลายใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องบินและการสำรวจอวกาศตรวจสอบรับรอง ให้ข้อได้เปรียบในการประเมินความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนโดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย ทำให้การตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนก่อนนำไปใช้งานที่สำคัญนั้นมีค่ามาก แอปพลิเคชันนี้มักถูกพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการตรวจสอบรายการอัตโนมัติในสายการประกอบ ทำให้มีการตรวจสอบชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากสายการผลิต

จะมีการตรวจสอบรับรองการรับประกันคุณภาพความเร็วสูงเป็นพิเศษ

แอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่มีประโยชน์ด้วยเหตุผลสองประการ ในช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อมูลสามารถรวบรวมและใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมหากมี เช่น การทิ้งชิ้นส่วน การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบสภาพอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ประการที่สอง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น ท่อส่งน้ำมันระเบิด บันทึกการตรวจสอบสามารถจัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความล้มเหลว หรือมีการดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อพูดถึงการประกันหรือการดำเนินการทางกฎหมาย การตรวจสอบรับรองท่อมีบทบาทสำคัญในความปลอดภัยและการบำรุงรักษาท่อและท่อของเราทั่วสหราชอาณาจักรและทั่วโลก ในขนาดใหญ่ ท่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของเรา เช่น น้ำมันและก๊าซ และในขนาดที่เล็กกว่านั้น การถ่ายโอนสิ่งเล็กน้อยจำนวนมากในกระบวนการและการจัดเก็บ การตรวจสอบท่อและท่อส่งโดยทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความดัน อุณหภูมิ หรือสารเคมีสูง อุตสาหกรรมใดก็ตามที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการทดสอบท่อส่งและงานท่อแบบไม่ทำลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.anp.co.th/