เครื่องผูกเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างมากในประวัติศาสตร์

วัสดุก่อสร้างมีการพัฒนาอย่างมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เครื่องผูกเหล็กจากถ้ำและการก่อสร้างด้วยหินในยุคแรกๆ ไปจนถึงโครงสร้างไม้และจากนั้นจึงก่อด้วยอิฐและปูน การก่อสร้างบ้าน อาคาร และธุรกิจได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องผูกเหล็กและเครื่องจักรได้ช่วยเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนเพิ่มคุณภาพโดยรวมของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ จากไม้ของบ้านและธุรกิจยุคแรกๆ ไปจนถึง

โครงสร้างเหล็กที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน มองเห็นได้ง่ายเครื่องผูกเหล็ก ความแตกต่างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นการนำเหล็กมาใช้ในการก่อสร้างอาคารได้นำไปสู่การเพิ่มระดับคุณภาพที่กำหนดโดยรหัสอาคารและการตรวจสอบเครื่องผูกเหล็ก การปรับปรุงอาคารเก่าด้วยความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นของเหล็ก เช่น คาน RSJ หรือ I ได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในหลายธุรกิจ การใช้คานเหล่านี้สามารถเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยรวมของอาคาร

การใช้เหล็กหล่อเป็นจำนวนมากและผู้ที่ทำงานกับมันจำเป็นต้องมีความรู้ที่ดี

ทำให้มั่นใจได้ว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการไม่ต้องรื้ออาคารทั้งหลัง เครื่องผูกเหล็กการใช้อาคารเก่ายังช่วยรักษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งที่ขึ้นชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองหรือภูมิภาคของตนเหล็กเริ่มถูกใช้โดยผู้สร้างในราวกลางศตวรรษที่ 19 แม้ว่าจะมีเฉพาะในขนาดจำกัดและโดยผู้สร้างบางรายเท่านั้น ในเวลานั้นมีการใช้เหล็กหล่อเป็นจำนวนมากและผู้ที่ทำงานกับมันจำเป็นต้องมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับวัสดุและคุณสมบัติของมันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้และสร้างอย่างเหมาะสมเครื่องผูกเหล็ก ประมาณต้นศตวรรษที่ 20 เหล็กหล่อถูกใช้น้อยลง

และเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีการใช้เหล็กมากขึ้นเครื่องผูกเหล็กเหล็กกลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่ต้องการเนื่องจากง่ายต่อการใช้งานและเพื่อให้แน่ใจว่ามีความบริสุทธิ์มากกว่าเหล็กนอกจากจะใช้งานได้ง่ายกว่าแล้ว ผู้สร้างและสถาปนิกจำนวนมากยังต้องการเหล็กเครื่องผูกเหล็กเนื่องจากความสามารถในการรับน้ำหนักและแรงโดยไม่ทำให้โครงสร้างอาคารเสียหาย เหล็กยังคงสร้างความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการ

แม้ว่าการทำงานกับเหล็กและโลหะที่คล้ายกันมักจะทำได้ง่ายกว่า

เหล็กยึดเข้าด้วยกันได้ง่าย งอได้ง่ายในบางกรณีโดยไม่ทำลายความสมบูรณ์ของโครงสร้าง เครื่องผูกเหล็กและมีความหนาและรูปร่างที่หลากหลาย เหล็กผลิตได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างรุ่นก่อนๆ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุก่อสร้างในยุคแรกๆ เช่น ไม้หรือเหล็กดัดอาคารหลายแห่งใช้เหล็กเป็นคานรองรับหลัก เครื่องผูกเหล็กเส้นคานเหล็กเรียกว่าคาน RSJ (ไม้ม้วนเหล็ก) ใช้ในอาคารและบ้านจำนวนมากเนื่องจากความสามารถที่เหนือกว่า ในการทนต่อแรงจำนวนมากในระยะเวลาที่ยาวนานมาก เครื่องผูกเหล็กคานเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่งอหรือเลื่อน และทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน เครื่องผูกเหล็กวิธีการผลิตคานประเภทนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในราวปี พ.ศ. 2392 โดยนักประดิษฐ์ที่บริษัทเหล็กแห่งเบลเยียมแม้ว่าการทำงานกับเหล็กและโลหะที่คล้ายกันมักจะทำได้ง่ายกว่าและหลากหลายกว่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ แต่ผู้สร้างและผู้ผลิตจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโลหะและคุณสมบัติของมัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://coringdd.com/เครื่องดัดเหล็ก